Ørstedskolen

Ørstedskolen

Projektnavn: Ørstedskole

Bygherre: Rudkøbing Kommune
Arkitekt: KHR Arkitekter A/S
Ingeniør: MT-Højgaard
Entreprenør: MT-Højgaard
Udført: 2009

Ørstedskolen bliver til som et OPP projekt (Offentlige-Privat Partnerskab), og er en af Danmarks største skoler. En unik skole der opføres med øje for såvel miljømæssig som æstetisk værdi. En skole som respekterer og deltager i det unikke langelandske landskab.Hatbakker- det langelandske landskab
Tagfladernes kulsorte tagpap føres ned over den øverste del af facadepartierne henover vinduerne, så tag og facade fremstår helstøbt. Samtidig opføres brystningspartierne under vinduet som en pudset sokkel, så bygningen fremtræder lige så robust som det omkringliggende landskab. En vigtig del af klasserummenes udformning er det indbyggede ovenlys, som skaber dagslys i dybden af lokalerne. Herved skabes et behageligt visuelt indeklima.

Arkitekten og bygherren har virkelig tænkt langsigtet. At skabe en skole, hvor alle behov er opfyldt uden at gå på kompromis omkring valget af materialer. Et uorganisk SkanDek tag sikre skolen at der ikke kommer uforudsete udgifter til eksempeltvis udskiftning/udbedring af tag. Ødstedskolen kan betegnes som et Godt Skolebyggeri!

Projektdetalje: Geometrisk svær sag grundet de forskelligt vinklede tagflader. SkanDek er monteret på stål og betonkonstruktoner.
Opbygning:
Tagpap, TF30, 18mm trapez, 350 BJL, 350mm iso, PE-folie, Forskalling m. isolering