Ingeniør

Ingeniør

4669b18246Tænk anderledes – Tænk SkanDek

Pr. 1 januar 2009, imødekommer SkanDek de nye Eurocode krav. Den “gamle” tyndpladenorm DS446 udgår og bliver erstattet af Eurocode 3: “Stålkonstruktioner – Del 1-3: Generelle regler -supplerende regler for koldformede elementer og beklædning af tyndplade”.

SkanDek elementerne er specielt egnet, hvor man har store rektangulære flader, hvor levetid, montagehastighed, samt store frie spænd har stor betydning ift. den samlede byggepris.

SkanDek elementerne består af 100% uorganiske materialer, hvilket medvirker til en meget lang levetid.

f879180141

SkanDek ønsker at imødekomme ingeniørens behov om hurtigt og effekttivt, at beregne tage og etagedæk i SkanDek regi.

Tit og ofte, så skal ingeniøren ved valg af bærelinier tænke anderledes end normalt. Kan man i projekteringsfasen reducere nogle bærelinier, kan dette medføre en kraftig besparelse af byggetiden, hvilket har stor indflydelse på den samlede økonomi.

SkanDek har derfor valgt at lave et “simpelt” program hvor brugeren skal taste længde-breddeforhold ind, hvorefter programmet vil vise de optimale bærelinier set udfra en økonomisk betragtning.

Programmet giver, sammen med stabilitetsrapporten for bygningen, ingeniøren et overblik over hvor de stabiliserende vægge bør placeres i det statiske system. Dette program er baseret en bjælkehøjde på 350 mm.

Når man efterfølgende har fået de optimale bærelinier fastlagt, kan man anvende SkanDek beregninger for hhv. tage og etagedæk. Disse beregninger er baseret på de nye eurocode normer. Med valget af SkanDek sikrer ingeniørern sig, at normens nye krav overholdes. Bemærk dog, at sneophobningen fra f.eks. lægiver i beregningsprogrammet, er baseret udfra en ækvivalent fladelast på hele SkanDek elementet, hvorfor man er nødsaget til omregne trekantlasten. Snelasten omregnes ud fra det maksimale moment, som sneophobningen forårsager.

SkanDek ønsker gerne Jeres kommentar i brugen af beregningsprogrammerne, send disse til: skandek(at)skandek.dk